خانم "فریال گواشیری" منشی ایرانی-آمریکایی‌  اوباما

http://aharimiz.arzublog.com/uploads/aharimiz/hadeya_-obama_hand_simbole.png


سه شنبه 24 مرداد 1396
بؤلوملر : قره داغ - اهر ,