گجه‌لری رویامداسان

شب‌ها در رویای من هستی
گورورَم کی یانیمداسان
میبینم که در کنارم هستی
هانسی دوزدی هانسی یالان؟
کدام راست است و کدام دروغ؟
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین
می‌میرم برای تو هلاکم برای تو

بیردفعه منه باخ اورییم یاندی آخ
یک بار دیگر نگاهم کن که دلم آتش گرفته
بو نه بلایدی نه سودایدی دوشدیم آی آللـه
ای خدا این چه بلا و چه عشقی بود که گرفتارش شدم

باخ باخ بیر منه باخ
نگاهم کن نگاهم کن یکبار دیگر نگاهم کن
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین
می‌میرم برای تو هلاکم برای تو
یاندی بو دیل یاندی دوداخ
آتش گرفت این زبان آتش گرفت این لب
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین
می‌میرم برای تو هلاکم برای تو

سحـر یِلی اَسـدی گولوم
باد صبحگاهی وزیدن گرفت گل من
گوزلرینده قالیب گوزیم
چشمانم خیره در چشمانت مانده است
بیر منه باخ جانیم گوزیم
یک بار دیگر نگاهم کن ای چشم و چراغ من
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین
میمیرم برای تو هلاکم برای تو

باخ باخ بیر منه باخ
نگاهم کن نگاهم کن یکبار دیگر نگاهم کن


جمعه 18 فروردین 1396
بؤلوملر : تورکی شعرلر ,